Jakie będzie Twoje dziecko?

Jakie będzie Twoje dziecko?

Jakie będzie Twoje dziecko? Na pewno wyjątkowe!

Spójrz na swoje dziecko. Czyż nie jest wyjątkowe, niepowtarzalne, inne niż wszystkie? Na pewno jest. Jak to się dzieje, że małe dzieci i dorośli ludzie są do siebie tak podobni i tak różni zarazem?

Rodzice wychowują swoje dzieci w przeświadczeniu znaczącego wpływu, jaki mogą wywrzeć na osobowość maluchów. Przeżywają chwile dumy i satysfakcji ze swoich mądrych, zdolnych i grzecznych dzieci, które tak dobrze wychowali i które dobre cechy odziedziczyły oczywiście po nich. Bywają jednak i takie momenty, kiedy wysiłki rodziców nie przynoszą pożądanych rezultatów i czują się wtedy naprawdę bezsilni. W takich chwilach bywają szczerze zdziwieni zachowaniem swojego urwisa i skłonni są przypisać je wrodzonym cechom dziecka, lecz niekoniecznie odziedziczonym po sobie. Być może i Tobie zdarzyło się zadać pytanie: „W kogo Ty się wrodziłaś? W kogo Ty się wrodziłeś?”. Postronny obserwator mógłby z kolei posądzić rodziców o złe wychowanie niesfornego malucha.

Co więc decyduje o tym, jakie jest i będzie Twoje dziecko? Geny czy wychowanie?

Być może domyślasz się już, że prawda, jak to często bywa, leży po środku.

Otóż dzieci również rodzą się z pewnymi predyspozycjami (uwarunkowaniami). Jedne z nich są bardziej ruchliwe, a drugie spokojne, niektóre są płaczliwe, a inne znacznie więcej się uśmiechają, jedne łatwo opanowują umiejętność czytania, a inne liczenia. Niemal od urodzenia można obserwować pewne skłonności do różnego typu reakcji emocjonalnych oraz zdolności uczenia się różnych zagadnień. To z kolei wywiera duży wpływ na zachowanie rodziców wobec dziecka.

Na złość trzylatka możesz także odpowiedzieć złością, ale jeśli zachowasz spokój i opanowanie, pociągnie to za sobą całkowicie odmienną reakcję malucha. Będzie ona wynikiem przeżywanych przez dziecko emocji, na które wywierają łączny wpływ zarówno jego wrodzone predyspozycje, jak też Twoje zachowanie.

Pewne sposoby reagowania Twojego dziecka będą utrwalać się wraz z wiekiem, więc postaraj się przekazywać mu odpowiednie wzorce jak najwcześniej. Przyglądaj się temu, co lubi i potrafi Twój maluszek, co sprawia mu przyjemność, a co budzi lęk, staraj się poznać go jak najlepiej. Zwracaj przy tym uwagę na własne sposoby reagowania na jego zachowania i uczucia. Jest to ważne, ponieważ Twoje postawy wobec dziecka wpływają nie tylko na jego nastrój.

Warunki życia, jakie zapewniasz dziecku, mają znaczenie dla całego jego rozwoju i w pewnym stopniu kształtują nawet poziom jego inteligencji. Ogromną rolę w całym tym procesie odgrywa Twoja miłość, mądre wychowanie i wymagania stawiane na miarę możliwości Twojej pociechy. Te możliwości mogą być większe niż myślisz i nie raz Cię zaskoczyć!

Jestem psychologiem z wszechstronnym wykształceniem humanistycznym oraz bogatym doświadczeniem zawodowym zdobywanym w publicznych i prywatnych placówkach związanych z pomocą psychologiczną, edukacją i rozwojem osobistym (min: Brian Tracy International, Instytut Nowoczesnej Edukacji, Szkoły i Przedszkola Pro Futuro, Dr Marcin - terapia uzależnień)

Wdaj się w dyskusję

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *