dla_rodziców
dla_przedszkoli
dla_przedszkoli
kontakt
SKLEP online
olowek

Zabawy Fundamentalne


Program Zabaw Fundamentalnych jest skonstruowany jak piramida z klocków - logicznych działań, które kształtują umiejętności, formują charakter i wartości. Konstrukcja piramidy jest planem, na którym oparto cały program. Fundamenty piramidy to: miłość okazywana dziecku, zapewnienie bezpieczeństwa i zabawa. Pamiętając, że nie rodzimy się z ustalonym ilorazem inteligencji IQ, uważamy, że każde dziecko ma potencjał i może r ozwinąć co najmniej osiem różnych rodzajów inteligencji, które mają bezpośredni wpływ na sukcesy szkolne i życiowe. Nauka staje się bardziej skuteczna, gdy można połączyć różne sposoby uczenia w taki sposób, aby dziecko mogło się rozwijać wszechstronnie. D latego w programie tak duży nacisk położono na rozwój inteligencji wielorakich.

Chcąc przybliżyć Państwu Program Zabaw Fundamentalnych, jak i pozwolić by to Państwo mieli możliwość czynnego uczestnictwa i przetestowania programu, Instytut Nowoczesnej Edu kacji pod kierownictwem Fundacji „Instytut Nowoczesnej Edukacji” zapraszają na szkolenie.

* Część dochodów ze sprzedaży biletów, INE przeznaczy Fundacji na rozwój i promocję edukacji.
** Szkolenie jest potwierdzone C ertyfikatem, który wlicza się do awans u zawodowego nauczyciela.

Terminy Szkoleń

Skontaktuj się z nami w celu uzgodnienia terminu szkolenia.

Ramowy harmonogram szkolenia podstawowego:

(czas trwania: 6 godzin lekcyjnych – 4,5h, dodatkowe 30 minut przeznaczone na 1 - 2 przerwy)

 1. „Od kogo zależy sukces dziecka?”  – pytanie, refleksja oraz zadanie  otwierające  szkolenie
 2. (czas trwania: 10 minut)

 3.  Piramida szczęścia  – wprowadzenie do idei programu „Zabaw Fundamentalnych”
 4. (czas trwania: 10 minut)

 5. Kryzysy rozwojowe wg Erika Eriksona  – omówienie koncepcji psychologicznej oraz jej  znaczenia dla przejmowani a inicjatywy przez dziecko w wieku przedszkolnym
 6. (czas trwania: 15 minut)

 7. Ćwiczenie metodą puzzli  – bazujące na 5 fundamentach inicjatyw dziecięcych
 8. (czas trwania: 30 minut)

 9. Rozwój senso - motoryczny  – integracja sensoryczna a rozwój pamięci i intelektu  dzieci
 10. (czas trwania: 20 minut)

 11. Ćwiczenia pobudzające rozwój senso - motoryczny  – zadania w oparciu o „Zabawy  Fundamentalne”
 12. (czas trwania: 30 minut)

 13. Półkule mózgowe  – ich możliwości, potencjał oraz funkcje
 14. (czas trwania: 10 minut)

 15. Projekcja filmu o półkulach m ózgowych
 16. (czas trwania: 20 minut)

 17. Diagnoza dominacji półkulowej  – test prób motoryczno - osobowościowych
 18. (czas trwania: 20 minut)

 19. Ćwiczenia na wspieranie obu półkul  – zadania w oparciu o „Zabawy Fundamentalne”
 20. (czas trwania: 30 minut)

 21. Teoria Inteligencji  Wielorakich wg Howarda Gardnera  – omówienie koncepcji oraz  rozpatrzenie sposobów wspierania potencjału każdej poszczególnej domeny  inteligencji
 22. (czas trwania: 15 minut)

 23. Diagnoza dominujących inteligencji wielorakich  – kwestionariusz do rozwiązania dla  ucze stników oraz omówienie nauczycielskich możliwości diagnozowania domen u  dzieci
 24. (czas trwania: 20 minut)

 25. Ćwiczenia na wspieranie wielorakich inteligencji  – zadania w oparciu o „Zabawy  Fundamentalne”
 26. (czas trwania: 30 minut)

 27. Podsumowanie i ewaluacja
 28. (czas t rwania: 10 minut)

ZF TV


AKTUALNOŚCI


chmurki

Zabawy Fundamentalne i Multitablice ,,w terenie” VII Kongres Zarządzania Oświatą

24-26 wrzesień 2012 VII Kongres Zarządzania Oświatą - aula Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

TEORIA WIELORAKICH INTELIGENCJI


kolojak

„Zabawy fundaMentalne” to jedyny w Polsce program, który zawiera gotowe scenariusze zabaw rozwijających wszystkie 8 inteligencji.

MAPA PRZEDSZKOLI


mapa

Sprawdź, w których przedszkolach w Twojej okolicy dziecko może liczyć na profesjonalny program wspomagający rozwój poprzez Zabawy FundaMentalne.

 • logo1
 • logo2
 • logo3
 • logo4